Informace o zpracování osobních údajů

 • Správci osobních údajů jsou zakládající signatáři uvedení v záložce „Kontakty“. Správce lze kontaktovat na e-mailu prohlaseni@advokatu.cz s označením v předmětu e-mailu jako „GDPR“.
 • Svým podpisem udělujete správcům souhlas s tím, že mohou zpracovat Vaše následující údaje:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Povolání (v případě zaškrtnutí povolání advokát/koncipient)
  • Město
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 • Pokud jste nesouhlasil/a s tím, aby byl Váš podpis zveřejněn, budou Vaše údaje sloužit výlučně pro statistické účely a případné výstupy budou vždy provedeny a prezentovány tak, abyste nemohl být jako signatář jakkoliv identifikován.
 • Pokud jste souhlasil/a s tím, aby byl Váš podpis zveřejněn, může být vedle bodu III. zveřejněno rovněž Vaše jméno, příjmení a případně poznámka.
 • Účelem sběru Vašich osobních údajů je prezentace počtu osob (v případě advokátního stavu rovněž prezentace celkového počtu v této zvláštní kategorii) nebo osob (bod IV.), které prohlášení podepsali a současně ověřili svůj podpis prostřednictvím e-mailu, a to široké veřejnosti.
 • Právním základem zpracování osobních údajů je Váš dobrovolně udělený souhlas dle bodu II.
 • Vaše osobní údaje zpracovávají zakládající signatáři, osobní údaje však mohou zpracovat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 • Všechny osobní údaje budou odstraněny nejpozději do 1 roku od jejich poskytnutí.
 • V případě porušení povinností se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Dále máte jako subjekt údajů k Vašim údajům právo na:
  • jejich zpřístupnění
  • jejich opravu
  • jejich výmaz
  • omezení jejich zpracování
  • odvolání souhlasu s jejich zpracováním
  • jejich přenositelnost
  • námitku proti jejich zpracování

a to vše ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 • Správci osobních údajů jsou zakládající signatáři uvedení v záložce „Kontakty“. Správce lze kontaktovat na e-mailu prohlaseni@advokatu.cz s označením v předmětu e-mailu jako „GDPR“.
 • Svým podpisem udělujete správcům souhlas s tím, že mohou zpracovat Vaše následující údaje:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Povolání (v případě zaškrtnutí povolání advokát/koncipient)
  • Město
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 • Pokud jste nesouhlasil/a s tím, aby byl Váš podpis zveřejněn, budou Vaše údaje sloužit výlučně pro statistické účely a případné výstupy budou vždy provedeny a prezentovány tak, abyste nemohl být jako signatář jakkoliv identifikován.
 • Pokud jste souhlasil/a s tím, aby byl Váš podpis zveřejněn, může být vedle bodu III. zveřejněno rovněž Vaše jméno, příjmení a případně poznámka.
 • Účelem sběru Vašich osobních údajů je prezentace počtu osob (v případě advokátního stavu rovněž prezentace celkového počtu v této zvláštní kategorii) nebo osob (bod IV.), které prohlášení podepsali a současně ověřili svůj podpis prostřednictvím e-mailu, a to široké veřejnosti.
 • Právním základem zpracování osobních údajů je Váš dobrovolně udělený souhlas dle bodu II.
 • Vaše osobní údaje zpracovávají zakládající signatáři, osobní údaje však mohou zpracovat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 • Všechny osobní údaje budou odstraněny nejpozději do 1 roku od jejich poskytnutí.
 • V případě porušení povinností se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Dále máte jako subjekt údajů k Vašim údajům právo na:
  • jejich zpřístupnění
  • jejich opravu
  • jejich výmaz
  • omezení jejich zpracování
  • odvolání souhlasu s jejich zpracováním
  • jejich přenositelnost
  • námitku proti jejich zpracování

a to vše ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.