Společné prohlášení advokátů, aneb není míru bez boje

Společné prohlášení advokátů, aneb není míru bez boje

„Svým podpisem prohlašuji, že nadále stojím za svobodnou Ukrajinou. Souhlasím s tím, abychom nadále pomáhali Ukrajině i jejím uprchlíkům. Jsem odhodlán ctít a chránit lidská práva. Odmítám tvrzení některých advokátů, kteří se staví k pomoci na Ukrajině odmítavě, vyzývají k zastavení dodávek zbraní, chtějí jakkoliv ustupovat Rusku a zároveň systematicky šíří lži a polopravdy. Zavrhuji agresi Ruska, která je příčinou války. Za akceptovatelné řešení považuji pouze stažení ruských vojsk za hranice Ukrajiny.“

Podpis prohlášení

Pokud chcete s prohlášením vyjádřit Váš souhlas, můžete se svým podpisem k prohlášení připojit.

Jsem advokát/koncipient.

Zveřejnit můj podpis.

V seznamu signatářů bude zveřejněno Vaše jméno, příjmení a případně poznamka. E-mail ani město uvedeny nebudou.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Myšlenka zakladatelů

Myšlenka zakladatelů

Plně podporujeme svobodnou a nezávislou Ukrajinu a odsuzujeme výzvy k zastavení pomoci Ukrajině, které zaznívají od několika advokátů a jsou často založena na sdílení a vytváření lží a dezinformací či účelově ohýbají realitu.


Společně s mnoha dalšími kolegy reagujeme na veřejné projevy několika advokátek a advokátů, kteří ohledně ruské agrese na Ukrajině vyzývají ke zdrženlivosti v pomoci, neutralitě České republiky, zastavení dodávek zbraní, vyjednávání s Ruskem ohledně dodávek energií apod. Nemůžeme mlčet v okamžiku, kdy jiní z našich vlastních řad zjevně zlehčují důležitost boje za svobodu a demokracii na Ukrajině.


Je to již rok, co zuří necelých 300 km od našich hranic konflikt, který na evropském území nemá od druhé světové války obdoby. Tento konflikt rozpoutaly choutky zpátečnického totalitního režimu, jehož představitelé nepřekročili stín diktátorů 20. století. Ruský režim je říší zla. Zlo nelze přehlížet, nelze s ním vést dialog. Je bláhové myslet si, že bez adekvátní reakce zbytku světa se Rusko spokojí s Ukrajinou. Zlo je plíživé – nestačil Krym, nestačil Donbas a nebude stačit ani celá Ukrajina.


Přestože demokracie není dokonalá, s její ztrátou vždy přichází společnost o svobodu, vytrácí se lidskost a na scénu přichází strach, zloba a nenávist. Demokracie není samozřejmostí. Bez jejího důsledného bránění o ni můžeme přijít. Zlo je třeba zničit již v zárodku a pokud ponecháme jeho rozpínání bez reakce, nebude mít jeho rozpínavost hranic. Vzpomeňme citát Edmunda Burkeho: „K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět doma se založenýma rukama.“


Je proto v zájmu nás všech – svobodné Evropy, abychom poskytli ukrajinským občanům veškerou možnou pomoc a nebyli lhostejní. Nelze přehlížet zdražování a energetickou krizi dopadající na české domácnosti, na Ukrajině se ale platí lidskými životy. Zaznívají hlasy, že Ukrajina je daleko, že se nás tamní dění netýká. Právě proto, že přímo nepociťujeme dopady ruských raket, bychom měli vyvinout veškeré potřebné úsilí, aby se Ukrajina ubránila bezprecedentnímu napadení, a měli bychom se podělit o část našeho komfortu a bezpečí. Nebuďme přehlíživí. Netvařme se, že je to problém někoho jiného a že se nás to netýká.


Před 33 lety jsme získali svobodu. Náš systém má celou řadu nedostatků, měli bychom se ale bavit o reformách, nikoliv o příklonu k režimu popírajícímu samotnou podstatu moderní lidské společnosti, o příklonu k teroristickému státu. Pokud chceme věci změnit, diskutujme mezi sebou na základě pravdivých faktů a nesnažme se ostatním vnutit své vnímání světa na základě překroucených polopravd a mnohokrát vyvrácených lží. Achillovou patou demokracie je totiž skutečnost, že se velmi těžko získává, ale snadno ztrácí. Nevyměňujme svobodu za vyhřátý obývací pokoj – svoboda není samozřejmostí a vždy se najdou tací, kteří nás o ni budou chtít připravit.

Aktuality

Advokáti vyzývají k podpoře Ukrajiny a zastavení šíření dezinformací

Advokáti se neztotožňují s hlasitými kolegy z vlastních řad, kteří chtějí jednat s Ruskem a šíří dezinformace.

Signatáři

celkem

celkem

advokátů

Veřejné podpisy

Signatáři, kteří souhlasili se zveřejněním podpisu.

Poznámky

Loading audience data...

Kontakt

Kontakt

Mgr. Ondřej Friml

advokát, zakládající člen

Mgr. Jan Vytřísal

advokát, zakládající člen

JUDr. Jan Rohlena

advokát, zakládající člen